Catalog Produse

Tehnologii moderne de modificare a apei

Purificarea biologică a apelor reziduale

TOPAS

Stații de epurare de uz privat destinate deservirii a 5 până la 300 de persoane; asigură epurarea apelor reziduale menajere, provenite din surse individuale de poluare (gospodärii individuale, grupuri de locuințe, ateliere de prducție, restaurante, pensiuni, hoteluri etc.).
SOLICITĂ O OFERTĂ DE PREȚ

MONOBLOK-T şi FLEXIDIBLOK

MONOBLOK-T se instalează uzual pentru capacități de 22-750 persoane echivalente. Stația poate fi folosită la epurarea apelorreziduale menajere provenite din rețele de canalizare unitare sau separate, sau a apelor reziduale industriale, tratabile biologic. Stația este dirijată automatizat şi asigură calitatea inaltă a apei tratate, nitrificare, denitrificareşi eliminarea parțială a fosforului.

FLEXIDIBLOK este proiectată pentru capacități mai mari de 750 PE. Asigură o calitate înaltă a apei tratate, dispune de o adaptabilitate maximă la neregularitățile fluxului de apă reziduală. Operarea stației este complet automatizată şicontrolabilă de la distanță.
SOLICITĂ O OFERTĂ DE PREȚ

Tratarea şi potabilizarea apei

Osmoza inversă

Osmoza inversă reprezintă un proces tehnic membranar unde, pentru separarea materiilor organice şi anorganice dizolvate, precum şi a micro-organismelor din apă, se utilizează membrane semi-permeabile. Instalațiile se utilizează in industrie pentru purificarea apei foloiste la producerea băuturilor, sucurilor etc., in farmaceutică şi medicină, la stațiile de alimentare cu apă, termice sau electrice.
SOLICITĂ O OFERTĂ DE PREȚ

Purificarea apelor reziduale şi pluvionivale suprapoluate

Alfa FLOT-UNI

Serveşte pentru purificarea neintreruptă a apelor care conțin impurități mecanice, grăsimi (libere şi emulsionare) saponate şi alte substanțe organice, care se formează la prelucrarea cărnii, laptelui şi a altor produse alimentare. Modificările acestei stații se pot utiliza pentru purificarea de substanțe petroliere a apelor. Procesul de purificare este bazat pe descompunerea emulsionată cu flotație simultană.
SOLICITĂ O OFERTĂ DE PREȚ

Purificarea apelor poluate cu produse petroliere

Osmoza inversă

Osmoza inversă reprezintă un proces tehnic membranar unde, pentru separarea materiilor organice şi anorganice dizolvate, precum şi a micro-organismelor din apă, se utilizează membrane semi-permeabile. Instalațiile se utilizează in industrie pentru purificarea apei foloiste la producerea băuturilor, sucurilor etc., in farmaceutică şi medicină, la stațiile de alimentare cu apă, termice sau electrice.
SOLICITĂ O OFERTĂ DE PREȚ

Purificarea apelor suprapoluate

Alfa Active

Instalația se utilizează pentru purificarea continuă a apelor poluate de incluziuni mecanice, uleiuri şi detergenți. Instalațiile sunt eficiente mai ales pentru purificarea scurgerilor de la spălătoriile de automobile, de la stațiile de deservire tehnică, centrele de transport, stațiile de alimentare cu benzină, calea ferată, agricultură etc. Instalația este executată după principiul monobloc, in care apele reziduale sunt recirculate, iar purificarea este asigurată din contul încărcăturii flotante absorbante.
SOLICITĂ O OFERTĂ DE PREȚ

Filtre de apă potabilă