Tehnologii

Instalație de epurare biologică a apelor reziduale TOPAS

Aplicarea tehnologiei

În calitate de sistem de bază este propus modelul de epurare biologică profundă a scurgerilor de menaj TOPAS, elaborat în Republica Cehă şi utilizat cu succes într-un şir de țări economic dezvoltate din Europa (Suedia, Franța, Germania, Belgia, etc.), iar începând cu anul 2003 şi în Republica Moldova.

Instalațiile de tratare a apelor reziduale (stațiile de epurare) din seria TOPAS sunt echipamente de uz privat destinate servirii a 5 până la 300 de persoane şi asigură epurarea tuturor tipurilor de apă reziduală menajeră (inclusiv cea rezultată de la maşini de spălat) provenind de la surse individuale de poluare: gospodării individuale, grupuri de locuințe, ateliere de producție, restaurante, pensiuni, hoteluri, etc. Instalațiile sistemului dat au trecut un complex întreg de investigări de laborator, au fost certificate şi recomandate spre utilizare largă. Instalațiile sunt furnizate gata de utilizare, au dimensiuni mici şi greutate redusă.

Descriere funcțională

Statiile de epurare TOPAS sunt realizate in varianta monobloc, constând dintr-un tanc cu compartimentări (prin excepție, TOPAS 100, 125, 200, 250 şi 300 au în componență mai multe tancuri). Stația este executată din polipropilenă, caracterizată printr-o mare durabilitate şi stabilitate, ceea ce le atribuie rezistența necesară şi împiedică distrugerea de coroziune de la acțiunea agresivă a apelor reziduale. Instalația în interior este impărțită într-un şir de rezervoare tehnologice, care indeplinesc următoarele funcții: acumularea şi egalarea zilnică a scurgerilor; aerația (ventilarea); epurarea biologică cu utilizarea nămolului activ; acumularea surplusurilor de nămol activ şi decantarea apei.

Stațiile TOPAS funcționează pe principiul epurării cu ajutorul nămolului activ. Aerul necesar pentru menținerea în viață a bacteriilor e furnizat prin intermediul unor suflante mici cu diafragmă, care operează silențios. Suflantele sunt amplasate în interiorul stației şi mai sunt folosite pentru pomparea apei dintr-un compartiment intr-altul. Functionarea stațiilor TOPAS este flexibilă, adaptându-se automat la grade variabile de încărcare, fără să necesite întreținere sau operare. Montarea lor nu necesită lucrări inginereşti semnificative, tehnică specială şi executori calificați, este necesar numai îngroparea lor in sol, conectarea conductei de scurgere şi a cablului de alimentare electrică.


Soluția tehnică e protejată prin Patentul Internațional Nr. 282411.

Tipurile de echipare a stațiilor de epurare TOPAS

Varianta de bază. Eficiența tratării - peste 95%. Apa tratată poate fi deversată în ape de suprafață.

Varianta cu filtru de nisip. Eficiența tratării - peste 98%. Apa tratată poate fi deversată în ape de suprafață şi în sol, de asemenea, poate fi utilizată pentru irigare.

Varianta cu filtru de nisip şi membrană. Apa tratată este complet liberă de impurități mecanice şi de bacterii, putând fi recirculată în gospodărie ca apă tehnică (de ex. pentru WC-uri).

Specificații tehnice

Notă: 1) PE. – persoane echivalente deservite, calcul la norma de consum pentru o persoană – 150 I/zi. 2) Pentru o scurtă perioadă (2 zile) echipamentul poate suporta un debit de apă tranzitată dublu față de cel nominal. 3) Instalațiile Topas 5 – Topas 15 sunt produse pentru alimentare la 220V, c.a, in timp ce T20 – T100 pot fi livrate atât pentru solutia de alimentare la 220V, c.a. (monofazat) cât şi pentru 380V, c.a. (trifazat).

Tehnologia de tratare

Apa reziduală brută pătrunde în tancul de acumulare (egalizare) unde caracterul neregulat al fluxului de deversare zilnic se balansează. De aici, apa reziduală, deja degajată de reziduurile grosiere primare, e pompată în tancul de activare, unde se desfăşoară procesul de tratare biologică, prin utilizarea de nămol activ. Amestecul de apă tratată şi nămol activ e apoi pompat în tancul de sedimentare. In tubul separator nămolul se separă la fundul tancului de sedimentare şi cade înapoi în tancul de activare. Apa tratată se separă către suprafață şi trece către tubul de evacuare.

Operarea stației este complet automatizată. Stația Topas alternează automat regimurile de lucru (modul de flux standard şi modul de decantare a namolului excedentar) de 3-5 ori pe zi, iar timpul total de operare în modul de decantare a nămolului excedentar (inclusiv aerarea tancului de acumulare şi spălarea filtrului de nisip) e de circa 40 minute. Dacă în stație intră suficientă încărcătură CBO, fazele oxică şi anoxică alternează în tancul de acumulare şi astfel se realizează şi procesul de denitrificare a apei reziduale.

Surplusurile de nămol activ sunt înlăturate periodic la 3-6 luni. Nămolul poate fi utilizat în calitate de fertilizant.

Instalație de epurare a apelor pluviale cu conținut de produse petroliere ALFA GSJ

Aplicarea tehnologiei

Alfa GSJ reprezintă un tip nou îmbunătățit al separatorului pasiv de petrol cu eficiență înaltă. Instalația se utlizează pentru epurarea apei poluate cu produse petroliere şi incluziuni mecanice. De obicei, se foloseşte pentru epurarea apei de ploaie şi altor ape de suprafață de la parcările auto, terenurile asfaltate din jurul stațiilor de alimentare a automobilelor, din zonele de administrare a companiilor industriale, aeroporturilor, gunoiştilor etc.

Principiul de funcționare

Stația Alfa GSJ este realizată în varianta monobloc, constând dintr-un tanc cu compartimentări. Instalația este executată din polipropilenă, caracterizată printr-o mare durabilitate şi stabilitate, ceea ce le atribuie rezistența necesară şi impiedică distrugerea de coroziune. Apa care intră în stație trece prin două compartimente de epurare preventivă, unde epurarea este bazată pe fenomene gravitaționale. în această parte a procesului tehnologic are loc sedimentarea incluziunilor mecanice, după care se separă substanțele de petrol neemulsionate. Efectul epurării se amplifică datorită filtrelor montate special intre prima şi a doua cameră. Separarea produselor petroliere are loc datorită filtrelor ECOBAGS, amplasate în ambele compartimente.

Pentru următoare etapă de epurare (in compartimentul III) se utilizează filtrul de sorbție FIBROIL (fibre PP, impregnate cu 20-30% de solutie de var micropulverizată). Filtrul FIBROIL serveşte pentru epurarea definitivă a apei, pentru a obține caracteristicile garantate de tehnologie.
Prelevarea probelor pentru testarea calității apei epurate este posibilă în ultimul compartiment al stației, până la deversarea in sistemul de canalizare. Epurarea apei este asigurată chiar şi în perioada ploilor torențiale, datorită filtrului de sorbție de capacitate înaltă.

Avantajele tehnologiei

Dimensiuni şi greutate mică.

Sistem monobloc compartimentat, îndeplinire din plastic.

Calitate înaltă de epurare a produselor petroliere.

Perioadă îndelungată de exploatare.

Instalarea tehnologiei necesită lucrări de terasament limitate.

Simplitatea montării şi deservirii.

Specificații tehnice

Instalații de epurare biological apelor reziduale Monoblock-T și Flexidiblok

Informații generale

Statiile de epurare bologică a apelor reziduale Monoblok-T şi Flexidiblok sunt stații biologice de tratare (stații de epurare) a apelor reziduale cu reactor SBR (Sequencing Batch Reactor) cu dozare secvențială şi operare intermitentă. Stațiile pot fi folosite la epurarea apelor reziduale menajere provenite din rețele de canalizare unitare sau separate, sau a apelor reziduale industriale, tratabile biologic.

Sistemele Monoblok-T se instalează uzual pentru capacități de 100-500 persoane echivalente (PE), iar Flexidiblok sunt proiectate pentru capacități mai mari de 500 PE.

O stație de epurare Monoblok-T completă constă din bazin de egalizare, reactor SBR şi tanc aerat de nămol. în cazul soluțiilor constructive monolit, bazinele sunt de regulă de formă rectangulară şi compun o structură unitară care poate fi acoperită parțial sau total. Ele mai necesită o mică construcție supraterană, ca spațiu de serviciu. Stația Flexidiblok este compusă din două tancuri de activare paralele - Reactoare SBR, dispozitiv de pre-tratare grosieră şi unități de stocare a nămolului.

Stațiile asigură calitatea înaltă a apei tratate (CBO, situat uzual sub 10 mg/l), nitrificare, denitrificare şi eliminarea parțială a fosforului.

Întreaga operare a stațiilor este controlată de un calculator programabil. Modul de tratare se poate adapta la specificul şi cantitatea de apă reziduală. Stațiile poate fi echipate cu o unitate de control la distanță a tuturor proceselor de tratare, cuplată printr-o linie telefonică fixă sau mobilă (GSM). Operarea stațiilor de tratare este complet automatizată si poate fi controlată dintr-un dispecerat central.

Stațiile de epurare Monoblok-T si Flexidiblok reprezintă sisteme foarte potrivite pentru retehnologizarea şi renovarea stațiilor de epurare vechi, deoarece partea tehnologică poate fi instalată în bazine de orice formă, cu condiția ca acestea să aibă volum suficient.

Sistemele Monoblok-T sunt protejate prin patent internațional nr. 283 156, iar sistemele Flexidiblok - prin patent internațional nr. 282 852.

Descriere funcțională

Apa reziduală intra în bazinul de egalizare, care în
acelaşi timp acționează ca primă fază de activare. în
acest caz pre-tratarea grosieră nu este necesară. Pentru stațiile mici, de până la 300 PE bazinul de egalizare funcționează şi ca tanc de depozitare a nămolului în exces de la activare. La stații mai mari, se prevede un separator individual de sedimente, cu ventilare.

Din bazinul de egalizare, apa pre-tratată e pompată în reactorul SBR. Când reactorul se umple până
la nivelul maxim, calculatorul decuplează pompa de admisie şi declanşează faza de aerare. În această fază se aerează şi bazinul de egalizare. După finalizarea aerării sistemul intră în pauză şi nămolul se sedimentează. Apoi pompa de evacuare extrage apa tratată, până la atingerea nivelului minim stabilit. Acest moment constituie inițierea unei noi faze de umplere a reactorului, si ciclul se repetă.

Sistemul determină timpul de la precedenta fază de aerare, şi dacă acesta depăşeşte perioada pre-setată, se execută aerarea suplimentară, de scurtă durată, pentru a menține proprietățile active ale nămolului.
Acest proces e esențial în perioadele cu debit redus
de apa reziduală.

Dacă debitul de apă reziduală creşte, astfel încât în bazinul de egalizare se atinge un nivel critic, sistemul evacuează din reactor o cantitate de apă tratată mai mare decât cea uzuală pe un ciclu. în consecință reactorul va putea prelua apa pre-tratată până la 70% din volumul său. Aceasta va creşte semnificativ capacitatea hidraulică a sistemului. Dacă stația e prevăzută cu monitorizare continuă a nivelului din bazinul de egalizare, e posibil ca si debitul de evacuare a apei tratate să fie reglatin mod continuu. Acest mod de funcționare e de regulă implementat la sistemele peste 300 PE.

Nivelul optim de nămol activ în reactor e menținut în mod automat, cu ajutorul unei pompe. După fiecare ciclu, un strat de apă tratată cu sedimente e pompată fie în bazinul de egalizare, fie în separatorul de nămol. Într-un sistem cu separator individual, nivelul optim de nămol din bazinul de activare e reglat într-un mod similar, prin intermediul reactorului SBR.

Denitrificarea se poate efectua prin trei metode, sau o combinație a acestora. După completarea fazei de activare e posibilă setarea fazei de post-denitrificare cu agitare sau cu adăugarea de substrat din bazinul de egalizare. A două metodă lasă o cantitate mare neevacuată de apă în reactor, care e denitrificată în faza de umplere tot prin agitare. în cea de-a treia metodă, o parte din apa tratată e pompată împreună cu nămolul în surplus în bazinul de egalizare, şi apoi în timpul fazei de umplere este repompată în reactor. Combinația celor trei metode este cea mai eficientă.

Avantajele stațiilor Monoblok-T și Flexidiblok

Calitate înaltă a apei epurare. Dacă reactoarele au suficient volum, atunci valoarea CBO, e de aproximativ 5 mg/l şi se asigură nitrificarea, denitrificarea şi eliminarea parțială a fosforului.

Operare complet automatizată şi controlabilă de la distanță. Acest fapt permite operarea unui număr mare de stații de epurare similare dintr-un centru unic de dispecerat, cu costuri minime de întreținere. Totodată adoptarea acestei soluții tehnologice poate reduce costurile de construcție a unei rețele de canalizare, prin comparație cu o stație de epurare centralizată, mare, cuplată la o retea lungă de canalizare cu multe echipa- mente de pompare.

Datorită gradului mare de adaptabilitate a sistemului, stația de epurare poate fi pusă în funcțiune şi înaintea retelei de canalizare, în acest caz efectuându-se tratarea apelor reziduale transportate.

Posibilitate de utilizare la epurare a apelor reziduale industriale tratabile biologic.

Costuri de investiție reduse.

Costuri de întreținere şi operare reduse. Intreaga operare este complet automatizată şi nu necesită per- sonal cu pregătire deosebită. In cazul operării de la distanță, nu este necesar nici măcar controlul zilnic la amplasament.