Despre Noi

Fondată în 1996

De aproape două decenii, întreprinderea BONCOM este alături de persoanele care se simt responsabili și doresc să participe la salvarea și protecția mediului înconjurător și întreprinde toate măsurile necesare de îmbunătăţire a infrastructurii ce ţine de apă şi canalizare, precum și de epurare a apelor uzate.

Pentru a garanta calitatea produselor și serviciilor noastre am căutat și am stabilit contacte comerciale și profesionale cu importanți producători de profil din Uniunea Europeana, care ne asigură asistența operațională în proiectele abordate.

Dat fiind faptul că problema epurării apelor reziduale și a protecției mediului devine puțin cîte puțin mai descentralizată, ne bucură faptul că tehnologiile noastre pot fi instalate și putem colabora destul de productiv cu autoritățile centrale și locale, cu întreprinderi municipale, cu persoane juridice și cu foarte multe persoane fizice.

Toate aceste instalații sunt patentate internațional. BONCOM deține licența exclusivă de producere a stațiilor pe teritoriul Republicii Moldova, acordînd posibilitatea clientilor săi să procure “un produs european la un preț moldovenesc.

Misiune

Obiectivul major al întreprinderii noastre este să devină un furnizor important al instalațiilor de epurare a apelor propuse pe piață și a serviciilor în domeniul tehnologiilor ecologice și un partener de încredere pentru familii, societăți comerciale și administrații locale în efortul acestora de a se conforma celor mai exigente standarde de mediu.

Viitor

Protejarea mediului înconjurător este o datorie fundamentală a membrilor societății, iar în viitor, fiecare cetățean sau societate comercială, va trebui să aplice consecvent metode de conservare și refacere a ambientului natural și să se doteze cu mijloace tehnologice de prevenire și limitare a poluării.

BONCOM își propune ca apele din RM să fie protejate de rînd cu cele din Uniunea Europeană.

Am realizat numeroase proiecte în multe localități, prin care s-a rezolvat problema epurarii apelor reziduale, însă nu ne oprim aici, fiindcă apa este viitorul nostru, apa este viața noastră!